ขอดีของการนำระบบ WMS มาใช้ในการจัดการคลังสินค้า มีอะไรบ้าง ?

ขอดีของการนำระบบ WMS มาใช้ในการจัดการคลังสินค้า มีอะไรบ้าง ?

Warehouse Management System (WMS) คืออะไร?

ระบบ WMS” หรือ Warehouse Management System เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการคลังสินค้า โดยมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยในการติดตามสถานะของสินค้าในคลังได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและนำสินค้าออกจากคลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และช่วยในการวางแผนและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้าด้วย

ข้อดีของการนำระบบ WMS เข้ามาใช้

 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงาน

  ระบบ WMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน โดยช่วยในการจัดสรรงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้าในขั้นตอนการทำงาน

 2. เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการจัดการกับระบบคลังสินค้า

  ระบบนี้ช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลแบบ Manual และช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยควบคุมสต็อกสินค้าที่ดีขึ้นและลดข้อผิดพลาดลง

 3. สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เช่น สต็อกสินค้า ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลทางเทคนิค ที่จะช่วยในการตัดสินใจ ตอบสนองคำถามจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว และจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและเรียลไทม์

  การแสดงผลข้อมูลสต็อกสินค้าอย่างแม่นยำและเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถเติมสินค้าได้ทันทีและป้องกันการขาดสินค้า และยังช่วยในการวางแผนความต้องการของสินค้าได้อีกด้วย

 5. สามารถใช้ข้อมูลที่มีในระบบบริการจัดการคลังสินค้าเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างง่ายดาย

  การใช้ข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) จะช่วยให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายขึ้น เช่น รายงานสต็อกสินค้า วัตถุดิบ และประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์

  การใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ทำให้การควบคุมภายในดีขึ้น โดยลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ระบบจะช่วยจัดกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและลดการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสต็อกสินค้า ปรับปรุงเส้นทางการตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการทำงานโดยรวม

 7. ช่วยให้คำนวณการใช้พื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพ

  ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ช่วยให้การใช้สอยพื้นที่ในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพรวมการจัดเก็บสินค้า ลดต้นทุนการจัดเก็บที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการจัดระเบียบสินค้า

 8. ช่วยลดต้นทุนทางด้านแรงงาน

  การมีระบบเข้ามาจัดการช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และใช้เวลาของพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวนการที่ไม่จำเป็น เพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานได้อย่างมากขึ้น

ระบบการจัดการคลังสินค้าเป็นหนึ่งในระบบที่มีความสำคัญในการบริหารธุรกิจที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยจัดการคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเหล่านั้น ยังส่งผลให้เจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย