คลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern warehouse) คืออะไร ? เทคโนโลยีที่ใช้มีอะไรบ้าง

คลังสินค้าสมัยใหม่

เราก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างเช่น การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ช่วยลดต้นทุน ลดการจ้างงานได้ เรามาดูกันว่าการบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ มีเทคโนโลยีอะไรบ้าง การบริหารจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ คืออะไร

คลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse) คืออะไร?

คลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse) คือ การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนำเอานวัฒนกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยยทุ่นแรงการทำงาน การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ลดข้อผิดพลาด ลดต้นทุนการจ้างงาน การบริหารจัดการคลังสินค้ายุคใหม่เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ ทำให้การจัดการสินค้าเป็นระบบมากขึ้น ใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในคลังสินค้าที่มีจำกัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

เทคโนโลยีในคลังสินค้าสมัยใหม่

ปัจจุบันได้รับความนิยมมากอันดับต้น ๆ โดยสิ่งแรกคือต้องหาสินค้าที่ต้องการขายก่อน อาจเป็นสินค้าแฟชัน อาหาร ของใช้จำเป็น สินค้า OEM หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยสามารถสมัครขายของตามเว็บไซต์ E-commerce เช่น Lazada Shopee หรือ Social Media Facebook Instagram Twitter TikTok Shop เหมาะสำหรับท่านที่ไม่รู้ ยังเป็นมือใหม่ไม่รู้ว่าขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

คลังสินค้าสมัยใหม่

1. โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น จัดการคลังสินค้า

คลังสินค้าสมัยใหม่ มีการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย เช่น RFID เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อระบุเอกลักษณ์ มีลักษณะเป็นป้ายแท็กที่อ่านค่าผ่านคลื่นวิทยุ สามารถใช้ตรวจสอบ ติดตาม บันทึกข้อมูล อาจส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จากนั้นนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ เช่น คำนวณหาปริมาณสินค้าที่เหมาะสม การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท งานขนส่งสินค้า เป็นต้น

2. โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการแรงงานคน

การทำงานในคลังสินค้า คนยังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน แต่เมื่อนำเทคโนลีที่ทันสมัยเข้ามาแทนที่ จะช่วยลดจำนวนแรงงานคนให้น้อยลงได้ ทำให้ประหยัดต้นทุนในการจ้างงานได้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ตราปใดที่ยังมีแรงงานคนทำงานจำเป็นต้องมีตัวช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์กรมนุษย์ด้วย โปรแกรมหรือแอปฯ จัดการแรงงานจึงสำคัญ ช่วยวิเคราะห์ปริมาณคนที่เหมาะสมกับงาน คำนวณค่าจ้างที่ต้องจ่าย ผลดีคือช่วยลดต้นทุนในการจ้างงานได้เช่นกัน

3. หุ่นยนต์

นวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่หลายคนคงนึกถึงหุ่นยนต์ ที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้า แม้แต่ร้านอาหารบางแห่งยังหันมาใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟอาหารแทนคนเพื่อลดการจ้างงาน ลดจำนวนแรงงาน ประหยัดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ คลังสินค้าก็ไม่ต่างกัน การนำหุ่นยนต์มาใช้ทำให้เกิดความรวดเร็ว เพิ่มความถูกต้อง ป้องกันปัญหา Human Error ได้ ถือเป็นการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในระยะยาว

4. Smart Vehicle

Smart Vehicle คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ ช่วยจัดการงานขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า ทำให้การขนย้ายสินค้ารวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น การคำนวณปริมาณน้ำหนัก การรองรับน้ำหนักของสินค้า การคำนวณหาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนย้ายสินค้า ช่วยให้ประหยัดค่าน้ำมันหรือประหยัดพลังงานได้นั่นเอง

5. Augmented Reality

AR หรือ Augmented Reality หลายอุตสาหกรรมได้นำสิ่งนี้เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุคใหม่รวมถึงผู้ให้บริการคลังสินค้าให้เช่าด้วยเช่นกัน เป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถนำมาใช้ออกแบบวางแผนจัดการพื้นที่เก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม WMS ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง

คลังสินค้าสมัยใหม่ มีการพึ่งพอเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงานช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ลดข้อผิดพรากในการทำงาน ประหยัดต้นทุนได้มากเลยทีเดียว การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ การรนำโปรแกรมจัดการคลังสินค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ของ Oasys ช่วยให้จัดการสินค้าได้เป็นระบบมากขึ้น โปรแกรม wms ช่วยให้เช็คสต็อกได้แบบเรียลไทม์ แม่นยำ ตรวจสอบออเดอร์คำสั่งซื้อของร้านค้าได้ real time มาพร้อมข้อมูลสรุปผลการทำงาน สามารถนำข้อมูลยอดขาย สินค้าคงเหลือไปใช้ประโยชน์วางแผนการทำงานได้ในอนาคต นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่เข้ามาซัพพอร์ตการทำงาน

ทดลองใช้ WMS + OMS

คลิกดูฟีเจอร์ WMS OASYS เพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้ตลอด 365 วัน คลิกติดต่อเรา ได้ที่นี่