บริหารคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจของเรามากที่สุด

บริหารคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจของเรามากที่สุด

ในความคิดของใครหลายคน อาจมองว่าการบริหารคลังสินค้าเป็นเรื่องง่าย แต่ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีระบบการจัดการที่ดี อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ในที่สุด ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้า อย่างเช่น ระบบคลังสินค้า WMS ซึ่งส่งผลดีมากมาย ไม่ใช่แค่การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้อีกด้วย

ทำความเข้าใจเรื่องการบริหารคลังสินค้า

การบริหารจัดการคลังสินค้า คือ การจัดการสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารให้สินค้ามีสภาพคล่องมากที่สุด ภายใต้แนวคิดที่ว่า ถูกเวลา ถูกสถานที่ และต้นทุนที่เหมาะสม การจัดการคลังสินค้าช่วยควบคุม จัดระเบียบ ทุกสิ่งทุกอย่างในคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า การจัดเก็บ การหยิบและการกระจายสินค้า

ปัจจุบันมีการนำระบบการจัดการคลังสินค้า WMS เข้ามาช่วยในการทำงาน โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากช่วยบริหารคลังสินค้าแล้วยังช่วยให้การจัดการระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ ภายในโปรแกรมประกอบไปด้วยระบบต่างๆ มากมาย เช่น ระบบการรับสินค้า ระบบการจัดเก็บ ระบบการเบิกจ่าย ระบบกระจายสินค้า ระบบที่ซัพพอร์ตงานด้านเอกสาร รวมถึงสรุปผลการทำงานในภาพรวม ง่ายต่อการทำ Report

ประโยชน์ของการบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสม

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบริหารคลังสินค้าที่ดี คือ การใช้พื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถวางแผนสต๊อกสินค้าได้เหมาะสม ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า กระจายสินค้าได้ไม่ติดขัดทำให้ลูกค้าพึงพอใจเกิดความเชื่อมั่น ความผิดพลาดในการทำงานลดลง ต้นทุนที่ต้องแบกรับลดลงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันการบริหารจัดการคลังสินค้าดำเนินการภายใต้แนวคิดแบบลีน คือ การตัดกระบวนการหรืออุปกรณ์บางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป ลดทรัพยากรที่ไม่จำเป็น อย่างเช่น การนำเอาแนวคิด 5S เข้ามาใช้

  • Sort : จัดระเบียบและแยกหมวดหมู่ การแยกประเภทสินค้า ชนิดสินค้า แบ่งโซน แบ่งชั้น มีการนำเครื่องทุ่นแรงการอ่านบาร์โค้ดมาช่วยแยกประเภท รวมถึงการจัดทางเดินให้โล่ง สะอาด สะดวกต่อการทำงาน
  • Straighten : การจัดพื้นที่ให้เป็นระบบ มีการจัดการอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ต้องใช้งานเป็นประจำ จัดวางไว้ใกล้มือ วางให้เป็นระบบ ติดป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ชัดเจน
  • Shine : จัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
  • Sustain : ส่งเสริมให้มีการทำงานต่อเนื่องและมีการติดตามผล เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน

เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า

เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารคลังสินค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนั่นคือ ระบบ WMS หรือระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์และระบบ RFID เป็นการระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ

  1. ระบบ WMS
    ระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบคลังสินค้าเป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการคลังสินค้าโดยช่วยควบคุมและจัดการกระบวนการทั้งหมดในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนจบ มีการนำระบบจัดการคลังสินค้าเข้ามาช่วย ตั้งแต่การรับสินค้าการจัดเก็บไปจนถึงการจัดส่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าได้มากขึ้นเพิ่มความถูกต้องแม่นยำลดการสูญหายของสินค้าและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ลดการพึ่งพาแรงงานคนหรือลดต้นทุนการจ้างงานได้
  2. ระบบ RFID
    ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) คือเทคโนโลยีที่ใช้ระบุตัวตนของวัตถุด้วยการส่งสัญญาณแบบไร้สาย แท็กจะถูกติดตั้งใส่ในวัตถุ เช่น สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หลังจากแท็กได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์การอ่าน ที่ส่งผ่านด้วยคลื่นความถี่แบบไร้สายแท็กจะส่งข้อมูลที่อยู่ในตัวเองให้กับอุปกรณ์ RFID Reader โดยที่ไม่ต้องสัมผัสแต่อย่างใด

เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า คงหนีไม่พ้น ระบบ RFID และระบบ WMS ต้องยอมรับเลยว่าระบบ RFID มีความสำคัญกับระบบ WMS เป็นอย่างมาก การนำเอาเทคโนโลยีที่ใช้ระบุตัวตนของวัตถุเข้ามาใช้ประโยชน์ทำให้ระบบ WMS สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องใช้วิธีการสแกนแบบมือ ช่วยลดเวลา ลดความผิดพลาดในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บไปจนถึงการจัดส่ง การทำงานร่วมกันระหว่างระบบ RFID และระบบ WMS ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดการสินค้า ทำให้การระบุสินค้าเข้าและออกจากคลังแม่นยำมากขึ้น รวมไปถึงกระบวนการเรียกสินค้ามาเตรียมก่อนจัดส่งและการนับสินค้าการตรวจสต๊อกสินค้า ซึ่งระบบ RFID ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการจัดส่งสินค้าทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากขึ้น

สรุป

การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความสำคัญมากแค่ไหนถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน และการบริหารจัดการคลังสินค้าจะไม่มีประสิทธิภาพเลย หากขาดระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดีหรือ ระบบ WMS หรือ Warehouse Management System ยิ่งทำงานร่วมกันกับระบบ RFID ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้การใช้พื้นที่ในโกดังสินค้าเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยในการวางแผนสต๊อกสินค้าได้อย่างเหมาะสมทำให้กระบวนการรับสินค้า การจัดเก็บและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ

โดยเฉพาะระบบการจัดการคลังสินค้าของ Oasys เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ ใช้งานง่ายประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ที่ทำงานได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าในคลังมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน