เทคโนโลยีในคลังสินค้า ความสำคัญและประโยชน์สู่ธุรกิจ มีอะไรบ้าง?

เทคโนโลยีในคลังสินค้า ความสำคัญและประโยชน์สู่ธุรกิจ มีอะไรบ้าง?

ระบบคลังสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการ รายใหญ่และรายย่อย ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป และธุรกิจซื้อมา ขายไป การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม หากเกิดปัญหาจจำนวนสินค้าไม่ตรงกับสต๊อก สินค้าหมดอายุ สินค้าสูญหาย ส่งสินค้าผิด ส่งขาดหรือส่งเกิน ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้เราสูญเสียเงินและชื่อเสียงได้

ความสำคัญของเทคโนโลยีในคลังสินค้า

การทำธุรกิจในทุกวันนี้ คลังสินค้า เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้ามีความสำคัญต่อการส่งออก รวมถึงระบบการจัดการภายในคลังสินค้าต้องมีความแม่นยำและรวดเร็วด้วย การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนต่างๆออกไปได้ และที่สำคัญสามารถทำงานได้รวดเร็วและสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี เรามาดูกันว่าเทคโนโลยีคลังสินค้า มีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรบ้าง

ระบบซอฟต์แวร์ WMS ที่ย่อมาจากคำว่า Warehouse Management System เป็นการจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยทำงานให้เราแบบครบวงจร โดยมีระบบการทำงานหลักๆ 3 รูปแบบคือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) และการขนส่งสินค้าหรือ การเบิกสินค้า (Delivery) ซึ่งความสำคัญของระบบนี้จะช่วยให้ระบบของคลังสินค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เราตรวจสอบหรือค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาในด้านความถูกต้องของสินค้า ป้องกันการสูญหายของสินค้า สามารถส่งสินค้าได้ถูกต้องและแม่นยำ

ประโยชน์ของเทคโนโลยีในธุรกิจ

ช่วยให้การจัดเก็บสินค้าถูกต้อง

WMS ช่วยให้การจัดการคลังสินค้า นำสินค้าเข้ามาในคลัง ติดตามสินค้าภายในคลัง จำนวนสินค้า รหัสสินค้า บันทึกธุรกรรมต่างๆ รวมถึงช่วยให้การเคลื่อนไหวของสินค้ามีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

ช่วยคำนวณพื้นที่ในการใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้จัดการคลังสินค้า และจะสั่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคำนวณพื้นที่การจัดเก็บสินค้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถจัดการพื้นที่ที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าได้

ช่วยลดปัญหาสินค้าคงคลังค้างสต๊อก

ระบบจัดการคลังสินค้าถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยลดปัญหาสินค้าคงคลังค้างสต๊อกเพราะทำให้เราสามารถมองเห็น Stock ได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้รู้ว่าสินค้าชนิดไหนขายดีสินค้าชนิดไหนไม่เป็นที่นิยมสามารถนำมาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อระบายสินค้าค้างสต๊อกออกได้และยังช่วยลดต้นทุนการดูแลสินค้าค้างสต๊อกอีกด้วย

ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการส่งสินค้าได้มากขึ้น

ระบบจัดการคลังสินค้า เป็นเทคโนโลยีสำคัญช่วยให้สินค้าสามารถส่งได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ส่งขาด และไม่ส่งเกิน อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือสินค้าที่หมดอายุไปให้กับลูกค้าอีกด้วย

ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

เมื่อนำเอาระบบจัดการคลังสินค้า WMS เข้ามาช่วยทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังลดลง โดยเฉพาะต้นทุนเรื่องการจ้างแรงงาน รวมไปถึงต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าค้างสต๊อกไว้จำนวนมาก และต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานด้วย

เทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า มีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมใช้ในคลังสินค้า เช่น ระบบ WMS ตามที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นเป็นระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าในคลังมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นระบบที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบ RFID เป็นระบบที่ช่วยระบุข้อมูลของสินค้าหรือวัตถุบรรจุภัณฑ์พาเลทโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุผ่าน Tag ที่มีการติดอยู่บนวัตถุ โดยแท็กจะส่งสัญญาณไปยัง ระบบ RFID ซึ่งเป็นระบบจัดการคลังสินค้า ด้วยการส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่แบบไร้สาย โดยไม่จำเป็นที่ต้องสัมผัสหรือการสแกนแบบมือทำให้ประหยัดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน ทั้งระบบ WMS และระบบ RFID ต่างมีความสำคัญไม่แพ้กันเมื่อทั้ง 2 ระบบนี้ทำงานร่วมกัน จะทำให้การบริหารจัดการสินค้าในคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป

ความสำคัญของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในระบบจัดการคลังสินค้า ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างชาญฉลาด ในปัจจุบันเทคโนโลยี 4.0 จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อมาควบคุมและจัดการระบบคลังสินค้า ให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะระบบจัดการคลังสินค้า WMS เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยโปรแกรมจัดการคลังสินค้าที่ไม่ว่าคลังสินค้าขนาดเล็กขนาดกลางหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่ควรมีไว้เพื่อให้การจัดการสินค้ามีประสิทธิภาพ และเมื่อระบบ WMS ทำงานร่วมกับระบบ RFID จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

สำหรับระบบการจัดการสินค้า Oasys เป็นระบบ Warehouse Management System ที่ทันสมัยมีการพัฒนามาแบบต่อเนื่องและประกอบไปด้วยระบบต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสอดคล้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าออนไลน์สมัยใหม่ ช่วยให้การรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้ฟรีก่อนได้