RFID คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรกับระบบ WMS

RFID คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรกับระบบ WMS

โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หรือมีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ที่ทันสมัยในการทำงาน เช่น ระบบ WMS ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยให้การจัดการสต๊อกเป็นเรื่องง่าย ลดความผิดพลาดในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนำระบบ RFID  เข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกับระบบ WMS เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น

ระบบ RFID คืออะไร

RFID ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency Identification ซึ่งระบบ RFID คือ เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ระบุตัวตนของวัตถุ สิ่งของ ในที่นี้คือ สินค้า ซึ่งจะอาศัยการส่งสัญญาณแบบไร้สาย มีการใช้แท็ก หรือ RFID TAGS โดยมีตัวรับสัญญาณหรือชิปเป็นส่วนประกอบ แท็กที่ว่านี้จะถูกติดตั้งเข้าไปในวัตถุหรือสินค้า พาเลท อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ กล่องสินค้า ตลอดจนยานพาหนะ ทันทีที่แท็กได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์อ่าน RFID Reader ผ่านการส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ไร้สาย แท็กจะทำการส่งของมูลที่มีอยู่ในตัวเองไปยังอุปกรณ์อ่าน RFID โดยทันที ไม่ต้องมีการสัมผัสหรือมีเส้นใยการสื่อสารระหว่างแท็กและอุปกรณ์อ่าน

ส่วนประกอบของระบบ RFID มีอะไรบ้าง

ระบบ RFID ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ที่สำคัญได้แก่ เครื่องอ่าน (RFID Reader) แท็ก (RFID TAG) และซอฟแวร์จัดการข้อมูล (RFID Software) เรามาดูกันว่าทั้งสามส่วนที่สำคัญนี้ มีหน้าที่อย่างไรบ้าง

 • เครื่องอ่าน (RFID Reader) : เครื่องอ่าน Radio Frequency Identification มีหน้าที่สำคัญในการส่งคลื่นวิทยุไปยัง TAG จากนั้นทำการอ่านข้อมูลต่างๆ จากแท็ก
 • แท็ก (RFID TAG) : หน้าที่ของแท็กคือการเก็บข้อมูลต่างๆ และมีหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังเครื่องอ่าน หลังจากที่ได้รับสัญญาณคลื่นวิทยุ
 • ซอฟแวร์จัดการข้อมูล (RFID Software) : มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจาก TAG นอกจากนั้นยังมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

ระบบจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management Software) เป็นระบบช่วยจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะการนำมาบริหารจัดการคลังสินค้า สำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบนี้มีความสามารถในการติดตาม จัดการ ดูแลสินค้าตั้งแต่การรับเข้าไปจนถึงกระบวนการส่งออกหรือการกระจายสินค้า โดยที่ระบบจัดการคลังสินค้า WMS จะใช้ข้อมูลจากระบบ RFID เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ทำให้เกิดการตรวจสอบ การนับสินค้าเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องการทำงานและการจัดส่งสินค้า เพิ่มความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของระบบ RFID ต่อระบบ WMS

ก่อนหน้านี้เราได้อธิบายไปคร่าวๆ แล้วว่าระบบจัดการคลังสินค้า WMS เมื่อทำงานร่วมกับระบบ RFID จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้ามากขึ้น เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะพามาดูว่า ความสำคัญของระบบ RFID ต่อระบบ WMS มีอะไรบ้างแบบละเอียดขึ้นมาดูว่ามันสำคัญยังไง โดยแบ่งออกเป็นข้อๆ สาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

 1. ติดตามความเคลื่อนไหวสินค้า

  ระบบ RFID เข้ามาซัพพอร์ตระบบ WMS เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าได้แม่นยำและรวดเร็ว ไม่ต้องสแกนมือ ระบบคลังสินค้าออนไลน์ช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานตั้งแต่ การรับสินค้าเข้า การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า

 2. เพิ่มความแม่นยำในการจัดการสินค้า

  RFID เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบ Warehouse Management System โปรแกรมจัดการคลังสินค้า การระบุสินค้าที่เข้าและออกจากคลังสินค้าจะมีความแม่นยำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียกสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง รวมถึงการตัดสินใจในการบริหารจัดการสินค้าในคลังจะมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 3. ลดเวลาในการทำงาน

  ระบบ Radio Frequency Identification กับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า เมื่อทำงานร่วมกันช่วยลดเวลาในการทำงาน ลดจำนวนแรงงานประหยัดค่าจ้าง เพราะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสแกนแบบมืออีกต่อไป หรือใช้บาร์โค้ดเพื่อระบุสินค้า

 4. การตรวจสอบสต๊อกแม่นยำ

  ความสำคัญของระบบ RFID ต่อระบบ wmsช่วยให้การตรวจสอบสต๊อกมีความแม่นยำมากขึ้น เช็คสต๊อกได้รวดเร็วและถูกต้อง ระบบคลังสินค้าทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเช็คสต๊อกได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสินค้า ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 5. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่ง

  ระบบ RFID ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่ง เมื่อทำงานร่วมกับระบบ WMS เช่น ตรวจสอบรายการสั่งซื้อว่าตรงกับสินค้าที่เตรียมการจัดส่งหรือไม่ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

สรุป

ระบบ RFID หรือ Radio Frequency Identification คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หลักการทำงานเป็นอย่างไรและความสำคัญของระบบ ที่มีต่อระบบ WMS หรือ Warehouse Management System มีอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งสองระบบนี้ การทำงานควบคู่กันของทั้งสองระบบนี้ช่วยให้ระบบการจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และถ้าหากคุณต้องการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำระบบจัดการคลังสินค้า Oasys ระบบที่เข้ามาช่วยให้การทำงาน การจัดการสต๊อกเป็นเรื่องง่ายที่สุด